Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

 

Ylä-Savon seutukunta sijaitsee Pohjois-Savossa, ja siihen kuuluu seitsemän kuntaa: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Alueen asukasmäärä on yhteensä  56 300. Alueellamme on kuusi kuntien ylläpitämää lukiota ja niissä yhteensä 823 nuorisoasteen opiskelijaa ja 29 aikuisopiskelijaa (tilanne 20.9.2014). Kooltaan lukiot ovat pieniä tai keskikokoisia (opiskelijamäärä 53–318). Alueella toimii Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Ylä-Savon Ammattiopisto sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimipisteet.
 

Ylä-Savossa on monipuolinen ja kilpailukykyinen teknologiatoimialan keskittymä. Joukossa on globaalisti toimivia yrityksiä, kuten Ponsse Oyj (metsätyökoneet), Normet Oy (kaivosajoneuvot), Olvi Oyj (virvoitusjuomat), Genelec Oy (aktiivikaiuttimet) ja Profile Vehicles Oy (erikoisajoneuvot). Elinkeinoelämällä ja alueen kunnilla on huoli siitä, että korkean teknologian yrityksiin on vaikea saada osaavia korkeasti koulutettuja työntekijöitä muualta Suomesta, ja jos niitä saadaan, työntekijöiden kynnys siirtyä takaisin suurempiin kasvukeskuksiin on matala. Havainnot osoittavat, että mikäli rekrytoitava henkilö on kotoisin Ylä-Savon alueelta, on todennäköisempää, että henkilö asettuu pysyvästi Ylä-Savoon. 
 

Työelämäyhteyksien osalta Ylä-Savon lukiot edustavat hyvin Suomen lukiokenttää. Koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö on ollut toistaiseksi melko vähäistä, ja toimintaa leimaavat pirstaleisuus ja suunnittelemattomuus, vaikka yleisesti tunnustetaan, että työelämään liittyvien tietojen ja taitojen omaksuminen lukioaikana on tärkeää. Vastuu jatko-opintoihin ja työelämään suuntaavasta ohjauksesta on pääasiassa opinto-ohjaajilla. Yrittäjyysopetus on alueen lukiossa varsin vähäistä. Kolmessa lukiossa on yrittäjyyteen liittyvä vapaavalintainen kurssi, jonka toteutuminen vaihtelee vuosittain. Konkreettista yrittäjyyskokemusta ei tarjota missään alueen lukiossa.
 

Lukioiden yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on alueella keskimääräistä tiiviimpää MAHIS-yhteistyön vuoksi. MAHIS on alueen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto, jossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa neljässä vuodessa ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa. Pääoppilaitos voi olla myös lukio, mikä on poikkeuksellista Suomessa. Kaksoistutkintoa suorittavilla lukiolaisilla (Ylä-Savossa 5 % opiskelijoista) on muita enemmän työelämäkontakteja ammattiopintojen ja erityisesti niiden sisältämien työssä oppimisjaksojen ansiosta. Ammattiopistojen työelämätoimintoja ja -yhteyksiä ei ole hyödynnetty muutoin lukioissa. Yhteistyö Savonia-AMK:n kanssa on rajoittunut opintojen esittelyihin, eikä senkään työelämäyhteyksiä ole hyödynnetty.