Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

Pohjois-Savon lukiolaisilla positiivinen suhtautuminen työhön, tulevaisuuteen ja yrittäjyyteen

 

Ylä-Savon alueen viiden lukion ESR-rahoitteinen LYYTI  (Lukiosta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään) -hanke järjesti lukion opiskelijoille suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin heidän työelämä- ja yrittäjyysasenteitaan. Kyselyyn vastasi Pohjois-Savon alueelta 393 pääosin ensimmäisen vuosikurssin lukiolaista, joista poikia oli 170 ja tyttöjä 223. Kysely toteutettiin marraskuusta 2015 helmikuuhun 2016 ulottuvalla ajanjaksolla.

 

Kyselyn tuloksista selvisi, että 65 %:lla eli valtaosalla lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista on jo työkokemusta. Monet olivat tehneet vapaaehtoistyötä, toimineet kerhojen ohjaajina tai auttaneet perheyrityksessä. Kaikki tällainenkin toiminta kartuttaa nuoren työelämävalmiuksia ja voi olla tärkeää myöhemmin palkallista kesätyötä haettaessa. Sen sijaan nuorten työkokemus ei iästä vuoksi ollut kovin pitkä. Suurimmalla osalla (70 %:lla) työkokemus oli muutamasta viikosta kahteen kuukauteen.

 

Tytöt haluavat opiskella lukion jälkeen opetus- ja terveysaloilla ja pojat teknisellä alalla.

Vastausten perusteella poikien suosituin jatko-opintoala lukion jälkeen oli tekniikka (41 % kaikista vastanneista). Seuraavaksi suosituimmat poikien jatko-opintoalat olivat luonnontieteet ja it–ala (36 %) sekä turvallisuus- pelastus- ja suojeluala (36 %). Tytöistä tekniikkaa halusi opiskella vain 8 %. Tyttöjen suosituimmiksi jatko-opintoaloiksi nousivat opetusala (52 %) ja terveysala (49 %).

 

Tulevaisuuden askelmerkit hyvin selvillä jatko-opintojen osalta.

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista lukiolaisista oli jatko-opintotavoitteet selvillä jo lukion alkuvaiheessa. Suoraan työelämään menemistä tai välivuotta lukiolaiset eivät pitäneet kovin houkuttelevina vaihtoehtoina.

 

Kyselyn vastauksista selvisi myös, että nykynuoret luottavat mahdollisuuksiinsa työelämässä ja haluavat saada lisätietoa työelämästä ja jatko-opinnoista. Enemmistö lukiolaisista (69 %) olisi myös valmis harkitsemaan yrittäjyyttä. Pohjois-Savon lukiolaiset kokevat saavansa koulusta hyvät eväät tulevaan lukion jälkeiseen elämäänsä.

Kyselyraportti näkyy kokonaisuudessaan osoitteessa http://bit.ly/kyselyraportti2016

 

Lisätiedot: Juha Hieta, juha.hieta@iisalmi.fi, 050 5520766